In periode 13 (week 49 – 53) steeg de uitzendomzet ten opzichte van een jaar eerder met 4 procent en nam het aantal flexuren toe met 5 procent. De periode telde vijf werkbare dagen meer dan dezelfde periode in 2014. De cijfers van ABU zijn hiervoor gecorrigeerd, waardoor het groeipercentage lager is uitgevallen.

Sterkste groei in technische sector
De technische sector kende opnieuw de sterkste groei, met 12 procent meer uren en een omzetgroei van 10 procent. In de medische sector nam zowel het aantal uren als de omzet toe met 5 procent en bij industriële banen stegen de uren met 1 procent en de omzet met 2 procent.

11 procent hogere omzet
Over heel 2015 nam het aantal uren gemiddeld met 10 procent toe ten opzichte van 2014, terwijl de omzet 11 procent hoger uitviel. Vorig jaar telde 3 werkbare dagen meer dan 2014. Ook hiervoor is gecorrigeerd.