Voor het eerst in 5,5 jaar tijd is de werkloosheid op kwartaalbasis gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over het derde kwartaal van dit jaar. Ondanks de gestegen werkloosheid blijft er op de arbeidsmarkt sprake van krapte, aldus het statistiekbureau.

In het derde kwartaal van dit jaar telde Nederland 319.000 werklozen. Dat waren er 14.000 meer in vergelijking met een kwartaal eerder. Het aantal openstaande vacatures steeg met 4000 tot 288.000. Daarmee nam de spanning op de arbeidsmarkt wat af naar gemiddeld 90 vacatures per 100 werklozen. Dat was een kwartaal eerder nog 93 op 100.

Al zes jaar lang neemt het aantal openstaande vacatures kwartaal op kwartaal toe. In het derde kwartaal ontstonden er 316.000 nieuwe vacatures en werden er 312.000 vacatures vervuld. Volgens het CBS werden niet eerder zoveel vacatures in een driemaandelijkse periode ingevuld. De vacaturegraad, het aantal openstaande betrekkingen per duizend banen van werknemers, nam in de meetperiode iets af, van 34 naar 33.

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen (voltijd en deeltijd) nam in het derde kwartaal met 0,2 procent toe tot 10,7 miljoen. Daarmee was sprake van de kleinste stijging sinds het eerste kwartaal van 2016. Het aantal banen van werknemers steeg, terwijl de zelfstandigen het met minder banen moesten doen. Vooral in de handel, het vervoer en de horeca groeide het aantal banen. Het tegenovergesteld gold bij uitzendbureaus.

Verder bleek dat meer mensen een vaste aanstelling hebben. Hier was op jaarbasis sprake van een stijging van 213.000 tot 5,6 miljoen werknemers. Het aantal langdurig werklozen daalde in twaalf maanden tijd van 110.000 naar 82.000. Het gaat dan om mensen die minstens een jaar op zoek zijn naar werk. De groep 45-plussers is hier het sterkst vertegenwoordigd. Meer dan de helft van alle 45-plussers zonder baan, zoekt al langer dan een jaar naar werk.

Vakbond CNV spreekt van een kentering op de arbeidsmarkt en hoopt dat het geen voorbode is van een nieuwe golf van werkloosheid. Volgens de bond moet het kabinet de werkgelegenheid op één zetten bij te nemen maatregelen tegen de stikstofcrisis.