Het aantal langdurig werklozen, mensen die twaalf maanden of langer geen werk hebben, is in het tweede kwartaal afgenomen tot het laagste niveau in tien jaar tijd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds de maanden april tot en met juni 2015, toen de meeste mensen langdurig werkloos waren, kromp deze groep van 300.000 naar 47.000.

Volgens het CBS waren in het tweede kwartaal van dit jaar in totaal 348.000 mensen werkloos. Daarmee is het aantal werklozen de afgelopen tien jaar ruim gehalveerd, constateert het statistiekbureau. Op jaarbasis nam dat aantal wel weer wat toe, wat is toe te schrijven aan het aantal mensen dat korter dan een jaar werkloos is. Deze groep bestond vorig jaar nog uit 249.000 mensen, dit jaar uit 288.000 mensen.

Verder merkt het CBS op dat de gemiddelde leeftijd van het totaal aan werklozen lager ligt dan tien jaar geleden. Met name mensen die nog maar kort zonder werk zitten zijn jonger. Binnen deze groep was 48 procent van de werklozen jonger dan 25 jaar, in 2013 gold dat nog voor 28 procent.

Ook het aandeel hoogopgeleiden groeide volgens het CBS. Zo hadden ruim drie op de tien werklozen in het tweede kwartaal een hbo- of universitaire opleiding genoten. In dezelfde periode tien jaar geleden was dat nog een op de vijf. Het statistiekbureau merkt op dat het aandeel hoogopgeleiden onder de totale bevolking weliswaar is toegenomen, toch is die groei minder sterk dan onder werklozen.