Voor jonge vrouwen is de zorg voor het gezin of huishouden ook een belangrijke reden. Jonge mannen gaven haast nooit de zorg voor het gezin en huishouden als reden op om niet op zoek te zijn naar werk en ook niet beschikbaar te zijn hiervoor.

Ruim 800.000 niet-onderwijsvolgende jongeren geen werk
In 2014 hadden van de ruim 800.000 niet-onderwijsvolgende jongeren van 15 tot 27 jaar er 183.000 geen werk. Van deze groep zoeken vier op de tien wel naar werk en zijn daarvoor direct beschikbaar (71.000).

Daarnaast bestaat een groep die een middenpositie inneemt; zij zijn niet op zoek naar of niet direct beschikbaar voor werk. Eén op de vijf jongeren zonder werk behoort hiertoe (37.000).