De renteopslag is het bedrag dat banken in rekening brengen als compensatie voor het risico dat ze lopen op een lening. Volgens de VEH moeten banken die opslag verlagen als huiseigenaren na afloop van de rentevaste periode een nieuw rentevoorstel krijgen. Veel banken houden vast aan de risico-inschatting die werd gemaakt bij het afsluiten van de hypotheek. Het risico neemt echter af, omdat er met een spaarhypotheek al geld opzij is gezet. De renteopslag zou daarom verlaagd moeten worden of helemaal moeten vervallen, meent de vereniging.

Bij een spaarhypotheek lost de huiseigenaar zijn hypotheek niet geleidelijk af. Hij bouwt in plaats daarvan geld op in een ‘potje’ waarmee de hypotheek in een keer wordt afgelost op de einddatum.

Ongeveer de helft van de hypotheekverstrekkers zou het spaartegoed negeren. ING, Delta Lloyd, Achmea, SNS en Obvion laten de rentetoeslag op de spaarhypotheek altijd ongewijzigd. ABN AMRO, Rabobank, Aegon en Nationale Nederlanden houden wel rekening met het spaardeposito.

ING laat in een reactie weten het opgebouwde tegoed niet als aflossing te zien, omdat het tussentijds kan worden opgenomen als de huiseigenaar het geld nodig heeft. Daarom wordt het tegoed niet meegenomen bij de berekening van de hypotheekrente. De bank zegt in plaats daarvan het verlagen van de daadwerkelijke hypotheekschuld te belonen met een lagere hypotheekopslag of renteverlaging.