Werklozen die na afloop van hun WW in de bijstand terechtkomen zorgen voor grote druk op budgetten van gemeenten. Vooral de grotere gemeenten hebben daar last van, omdat die verhoudingsgewijs vaak meer laagopgeleiden, alleenstaanden en 55-plussers hebben, die lastiger weer aan de bak komen na het verliezen van hun baan.

Bij de proef in Den Bosch kregen WW’er s drie maanden voor afloop van hun uitkering extra hulp bij het zoeken naar werk. Dat leidde tot een verminderde doorstroom naar de bijstand van 30 tot 40 procent.