Studenten zijn meer gaan lenen en meer gaan verdienen aan hun bijbaan. Sinds de invoering van het leenstelsel gaan veel meer studenten een studieschuld aan. Het bedrag dat ze lenen is bovendien hoger. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Drie op de vijf studenten uit de geboortejaren 1998 en 1999 hadden een lening op hun 18e, tegen een op de vijf uit de generatie van 1992 en 1993. Die laatste groep begon met studeren ruim voor de invoering van het leenstelsel in 2015. De onderzoekers hebben telkens gekeken naar voltijdstudenten die een hbo- of wo-opleiding deden. De gemiddelde lening van studenten uit de jongere generatie bedroeg 510 euro per maand, ruim 200 euro meer dan die van hun voorgangers.

De groep studenten die ervoor kiest om te gaan werken naast de studie is niet gegroeid. Maar studenten die werken, zijn wel meer gaan verdienen. Dat komt omdat ze meer uren zijn gaan maken en het minimumjeugdloon is verhoogd. Studenten uit de geboortejaren 1998 en 1999 verdienden op hun 19e gemiddeld 420 euro per maand aan hun bijbaan. Dat is 16 procent meer dan wat de generatie van 1990 en 1991 verdiende op die leeftijd. Studenten vanaf 21 jaar hebben ook gemerkt dat de minimumloonleeftijd vanaf 2017 stapsgewijs is verlaagd. Het CBS ziet dat elke nieuwe generatie studenten weer meer leent dan de vorige.

De statistici hebben het effect van de coronacrisis op studenten nog niet kunnen meten. Wel verwachten zij dat de financiën van studenten hierdoor onder druk is komen te staan. Zijn hebben namelijk vaak flexbanen in sectoren die nu hard getroffen zijn, zoals de horeca en uitzendbranche.