De Nevi-index die de bedrijvigheid weerspiegelt, steeg van 53,0 in september tot 53,7 vorige maand. Een stand boven 50 duidt op groei, daaronder op krimp. De stijging komt vooral voort uit een aanhoudende toename van de productie. Volgens Nevi ligt de productie al 2,5 jaar boven de grenswaarde van 50.

Een andere oorzaak van de stijging van de bedrijvigheidsindex is een oplopende werkgelegenheid. ,,Deze indicator is nu al acht maanden positief en wijst op een relatief sterke toename van het aantal banen in de industrie”.

Bedrijven gaven wel aan zich ,,enige zorgen” te maken over macro-economische en politieke ontwikkelingen in Europa. ,,Geplande investeringsprojecten worden op dit moment vertraagd of bijgesteld. Niettemin stevent de Nederlandse industrie af op een goed jaar.” De effecten van het dalende groeitempo in China zijn volgens Nevi nog niet terug te zien in de orderboeken.