Per 1 juli is het nieuwe ontslagrecht in werking getreden. De nieuwe wet heeft ook het hele systeem van ontslagvergoedingen op de schop gegooid. Voor sommige ontslagen zijn werkgevers nu meer geld kwijt, voor andere minder.

Snel ontslaan voor inwerkingtreding nieuwe wet
De stijging van de instroom in juni zou er volgens de Raad op kunnen wijzen dat werkgevers voor de inwerkingtreding van de nieuwe regels nog snel werknemers wilden ontslaan. De fors lagere instroom in juli ligt hiermee in lijn. ,,Het is nog niet te zeggen of het lage niveau van juli zich zal doorzetten in de rest van 2015”, aldus de Raad.

Geen problemen bij nieuwe regels WW
De nieuwe regels bij de uitbetaling van WW-uitkeringen zorgen vooralsnog voor weinig problemen bij uitkeringsinstantie UWV. Mensen die na 1 juli werkloos zijn geworden, moeten maandelijks doorgeven of ze toch niet nog wat bijverdiensten hebben gehad. Pas als ze dat hebben gedaan, krijgen ze hun uitkering.

Formulier
Het UWV heeft afgelopen weekend al van een derde van de 36.000 mensen waarvoor de wijziging geldt, een ingevuld formulier ontvangen over de afgelopen maand. Die worden nu verwerkt.

Vrees voor vergeten en fouten
De instantie was bang dat veel mensen zouden vergeten door te geven of ze wel of geen inkomsten hebben gehad. Ook rekende het UWV op veel fouten bij het invullen daarvan. Er werd 5 miljoen euro uitgetrokken om alles in goede banen te leiden. Met succes, zo lijkt het nu. Het instructiefilmpje dat het UWV op het internet zette, is wel 17.000 keer bekeken. De klantenservice van het UWV bleef afgelopen weekend open en kon 2300 telefoontjes met vragen beantwoorden.

Werk naast uitkering wordt gestimuleerd in de WW
WW’ers worden voortaan gestimuleerd om naast hun uitkering ook te gaan werken. Van elke verdiende euro mogen ze 30 cent houden.