Ook pleit FNV voor meer koopkracht voor senioren. Door allerlei maatregelen waaronder verlaging van de ouderenkortingen, pensioenen die door strengere eisen niet kunnen worden geïndexeerd of zelfs gekort, hogere huur- en zorgkosten zijn senioren er 6 tot 10 procent op achteruit gegaan, zo rekent de vakbond voor.

Naast de ouderen breekt FNV ook een lans voor de positie van jongeren op de arbeidsmarkt. De FNV wil afschaffing van het minimumjeugdloon en een einde maken aan het misbruik van werkgevers om gekwalificeerde jongeren in te zetten voor werk onder het mom van een stage. Tevens is er volgens de bond extra aandacht nodig voor een goede overgang van sociale werkplaatsen naar beschut werk, omdat anders mensen met een beperking tussen wal en schip vallen.

Volgens FNV-voorzitter Ton Heerts zorgt de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd ervoor dat er te weinig werk is voor jongeren en 50-plussers. Hij pleit daarbij voor afspraken waarbij werknemers minder werken met behoud van een deel van hun loon om zo plaats te maken voor mensen die nu geen werk kunnen krijgen.

,,De Wet Werk en Zekerheid heeft ervoor gezorgd dat wij in cao’s betere afspraken kunnen maken voor meer echte banen”, aldus Heerts. ,,Die wet moet uitrijpen en niet doorkruist worden door politieke initiatieven om mensen na een eerste contract nog eens een paar jaar aan het lijntje te houden.”