Volgens de onderzoekers neemt ondanks het economisch herstel de sociale kloof binnen de EU tussen jong en oud en tussen de zuidelijke en noordelijke lidstaten toe. Alleen al in Spanje, Griekenland, Italië en Portugal is het aantal kinderen en jongeren dat door armoede of sociale uitsluiting wordt bedreigd sinds 2007 toegenomen met 1,2 miljoen tot 7,6 miljoen.

Jongeren
Verder blijkt het aantal EU-burgers tussen 20 en 24 jaar dat geen werk heeft en ook geen opleiding volgt in 25 van de 28 lidstaten te zijn toegenomen. Alleen in Duitsland en Zweden is het perspectief van deze leeftijdsgroep verbeterd.

De Geus
,,We kunnen ons zowel in sociaal als economisch opzicht niet veroorloven dat een generatie in Europa verloren gaat. De EU en haar lidstaten moeten zich tot het uiterste inspannen om de kansen voor jonge mensen duurzaam te verbeteren”, aldus de bestuursvoorzitter van Bertelsmann, de oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aart Jan de Geus.

Nederland op de 4e plaats
Op de ranglijst van sociaal rechtvaardigste EU-landen staat Nederland net als vorig jaar op de vierde plaats. Ons land scoort vooral goed bij armoedepreventie, non-discriminatie en gezondheid. Zweden, Denemarken en Finland vormen de top 3. De onderste vier zijn Italië, Bulgarije, Roemenië en hekkensluiter is Griekenland.