Half mei repte Bussemaker nog van vele honderden nieuwe docenten in het hoger onderwijs. Die kan ze betalen door de komst van het sociale leenstelsel waardoor er op termijn jaarlijks ongeveer 1 miljard euro extra vrijkomt voor onderwijs. Ze had al eerder aangegeven dat geld deels te willen gebruiken voor het aanstellen van extra leerkrachten.