De Seniorencoalitie vindt het teleurstellend dat het kabinet vooralsnog niet van plan lijkt te zijn met maatregelen te komen die de koopkracht nog dit jaar verbeteren. Wel is het goed nieuws dat de AOW vanaf 1 januari waarschijnlijk flink omhooggaat, aldus het samenwerkingsverband van de ouderenbonden ANBO en KBO-PCOB, de Koepel Gepensioneerden en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

De Seniorencoalitie wijst erop dat bij mensen met lagere en middeninkomens, onder wie ouderen met alleen AOW of met een klein aanvullend pensioen, de financiële nood hoog is en dat daarom direct actie nodig is om de positie van die groepen te verbeteren. “Zij kunnen niet nog ruim vier maanden wachten op een verbetering van hun inkomen.”

Volgens de uitgelekte plannen gaat het minimumloon per 1 januari met 10 procent omhoog, en daarmee ook de daaraan gekoppelde AOW-uitkering. “Dat is goed nieuws”, vindt de Seniorencoalitie, “al zal het zeker niet alle gestegen kosten kunnen compenseren.” De seniorenorganisaties gaan ervan uit dat de rekening voor deze AOW-verhoging niet – zoals in eerdere plannen – bij de ouderen zelf wordt neergelegd.

Het kabinet zou verder van plan zijn de zorg- en huurtoeslag te verhogen. Ook dat vindt de Seniorencoalitie een positieve ontwikkeling. “Al is nog niet duidelijk met hoeveel de toeslagen omhooggaan. Daarnaast is nog onduidelijk hoe sterk de energiebelasting wordt verlaagd. De Seniorencoalitie is daarom erg benieuwd naar de verdere invulling van het koopkrachtpakket.”