,,Ouders willen hun kind graag schuldenvrij houden, maar dat is niet voor alle ouders haalbaar. Zeker niet als er meer studerende kinderen in het gezin zijn’’, aldus het voorlichtingsinstituut. Het Nibud adviseert ouders niet op een houtje te gaan bijten om de studie van hun kinderen te bekostigen. Zij kunnen beter kijken naar wat een realistisch bedrag is dat ze, eenmalig of maandelijks, kunnen missen. Om de studieschuld zo laag mogelijk te houden moeten ouders samen met het kind een studiebegroting maken.

50 procent studenten krijgt geld ouders
Uit het onderzoek van het Nibud blijkt dat ruim de helft van alle studenten geld krijgt van de ouders, gemiddeld 179 euro per maand. Bovendien betalen veel ouders het collegegeld en de zorgverzekering van de kinderen.

Lagere lasten thuiswonende studenten
Ook kunnen studenten steeds minder makkelijk op kamers gaan wonen door het verdwijnen van de basisbeurs. Van de studenten die nu al geen basisbeurs meer ontvangen, geeft ruim een derde (34 procent) aan dat ze om die reden thuis zijn blijven wonen. De uitgaven van thuiswonende studenten zijn fors lager dan die van uitwonende studenten: gemiddeld 535 euro per maand vergeleken met 980 euro per maand.