Door de economische crisis is het voor werkgevers lastig om nieuwe mensen aan te trekken en te investeren in het huidige personeel. Daarnaast bestaan er werkgevers (zoals ICT en technische bedrijven) die wel op zoek zijn naar goed opgeleide werknemers. Het werkgelegenheidsplan ‘Werk maken van talent’ draagt eraan bij dat werkgevers en werkzoekenden dichter bij elkaar komen. Zo maken jongeren meer kans op een baan en wordt het onderwijs beter afgestemd op de behoeftes van het bedrijfsleven. Werknemers uit sectoren waar ontslagen vallen worden omgeschoold naar kansrijke beroepen.

Het werkgelegenheidsplan bestaat onder meer uit de volgende maatregelen:

  • Startersbeurs: 1000 jongeren krijgen de mogelijkheid om korte stages te lopen en werkervaring op te doen bij bedrijven. Daarvan zijn 400 jongeren langer dan een half jaar werkloos.
  • 1400 leerlingen op mbo of vmbo niveau worden op de werkvloer door technische bedrijven getraind om hun beroepsvaardigheden te verbeteren.
  • 200 jongeren zonder startkwalificatie krijgen een entree-opleiding.
  • 70 zelfstandigen worden om- en bijgeschoold om hun kansen op werk te vergoten.
  • 180 werkloze hoger opgeleiden  worden omgeschoold naar een ICT-beroep.
  • Ruim 300 leerlingen doorlopen  een mbo Excellentie programma.

De minster heeft in in totaal €600 miljoen beschikbaar gesteld voor de sectorplannen. De werkgevers en werknemers leggen minimaal hetzelfde bedrag bij. Op dit moment hebben al meer dan 100 sectoren een aanvraag ingediend. Dit jaar wordt gestart met een nieuwe aanvraagperiode met de ‘Brug-WW’ als nieuwe maatregel om ervoor te zorgen dat werkzoekenden sneller een baan vinden in een van de sectoren waar sprake is van een tekort aan personeel.