Er is al ruim 1,3 miljard euro overgemaakt aan bedrijven die een beroep hebben gedaan op de nieuwe regeling voor loonsubsidie. Het loket voor de regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0 is begin juli opengegaan. Inmiddels zijn er meer dan 36.435 aanvragen ingediend, meldt uitkeringsinstantie UWV.

Met de regeling kunnen werkgevers, die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis, tot 90 procent van de loonkosten voor hun werknemer ontvangen. Sinds 6 juli hebben 35.537 werkgevers met zo’n 693.000 werknemers in totaal ruim 1,3 miljard euro gekregen. Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren commerciële dienstverlening, horeca en catering en de detailhandel.

Tot eind augustus kunnen werkgevers een aanvraag indienen. Het kabinet hoopt met de noodregeling te voorkomen dat bedrijven failliet gaan. Via de eerste NOW-regeling werd tot eind juni 8 miljard euro aan voorschotten uitbetaald aan werkgevers.