Rotterdam moet meer doen om zijn bewoners die moeilijk aan een baan komen aan het werk te helpen. Dat kan de gemeente doen omdat ze daarover afspraken heeft gemaakt met bedrijven. Maar volgens de Rekenkamer Rotterdam halen de inspanningen van de gemeente nog geen voldoende.

Als bedrijven een opdracht voor de gemeente Rotterdam willen doen, moeten zij in ruil hiervoor volgens de zogenoemde ‘social returnverplichting’ banen of stages creëren voor Rotterdammers die lang zonder werk zitten. Uit het rapport van de rekenkamer blijkt dat maar de helft van deze banen gaat naar inwoners uit de stad zelf. Ook wordt slechts één op de tien vacatures opgevuld door een werkzoekende uit Rotterdam-Zuid, waar 40 procent van de bewoners in de bijstand zit.

Volgens de rekenkamer wordt dit maatschappelijk verantwoord ondernemen, in 2018 goed voor 2500 arbeidsplekken in Rotterdam, in de praktijk lang niet altijd toegepast. Ook melden werkgevers dat zij vaak geen kandidaten aangedragen krijgen vanuit de gemeente en dat kandidaten niet altijd geschikt blijken.

Het Rotterdamse college van B en W deelt niet alle conclusies van de rekenkamer, maar neemt wel alle aanbevelingen over.