Hij komt daarom dit jaar met een experimentenwet, zo schrijft hij donderdag aan de Tweede Kamer. De gedachte erachter is dat lokale bestuurders hun werkwijze kunnen vernieuwen en ook beter kunnen inspelen op wensen van inwoners. Plasterk streeft sowieso naar meer samenwerking met burgers op lokaal niveau en doet daarvoor verschillende voorstellen.

Verder zullen gemeenten in de toekomst meer mogelijkheden krijgen om lokale belasting te innen. Plasterk onderzoekt samen met Financiën hoe dit mogelijk kan worden gemaakt, zo had hij al aangekondigd. Maar dit mag niet leiden tot een hogere belastingdruk voor burgers, schrijft de minister.