De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen liep in juli met 4 procentpunt terug naar 104 procent. De graadmeter geeft aan in hoeverre de fondsen kunnen voldoen aan hun verplichtingen.

De zogenoemde beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, is vorige maand gelijk gebleven op 107 procent. Dat is 3 procentpunt onder de grens om te kunnen beginnen met indexeren, maar nog boven de grens voor een dekkingstekort.