Dat is het gevolg van een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken waar de ministerraad vrijdag mee instemde. De wet moet het opgebouwde pensioen van zzp’ers beschermen voor de vermogenstoets in de bijstand. Net zoals dat nu ook geldt voor werknemers. Gemeenten is eind vorig jaar al gevraagd om er al in 2015 rekening mee te houden. Daarvoor is 41 miljoen euro vrijgemaakt.

Inkomsten uit werk
Zzp’ers krijgen ook meer tijd om te beslissen over deelname aan een pensioenfonds. De termijn wordt verlengd van drie naar negen maanden. Verder regelt de wet dat als zzp’ers bijstand hebben een deel van hun inkomsten uit werk niet verrekend wordt met hun uitkering. Gemeenten mogen die uitzondering nu alleen toekennen voor zes aaneengesloten maanden. Maar om tijdelijk en deeltijdwerk vanuit de bijstand te stimuleren mogen die zes maanden in de nieuwe wet worden opgeknipt.

Raad van State
De wet gaat nu voor advies naar de Raad van State en kan – mits aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer – per 1 januari ingaan. Nederland telt ruim 800.000 zzp’ers.