Klijnsma reageerde in de Tweede Kamer op de grote bezorgdheid over de werking van de zogenoemde Participatiewet. Die is bedoeld om mensen met beperkingen (arbeidsgehandicapten) zo veel mogelijk mee te laten doen op de ‘gewone’ arbeidsmarkt.

Klijnsma erkende dat sommige overheidsinstanties nog een ,,tandje moeten bijzetten”. Zij noemde Veiligheid en Justitie, Onderwijs en de Belastingdienst. De bewindsvrouw benadrukte dat er quota kunnen worden opgelegd, mocht er geen vooruitgang worden geboekt.

Volgens Klijnsma doen provincies en gemeenten het goed. Ook het bedrijfsleven zou ,,op stoom” zijn.