Hervormingen
Veel oudere werklozen hebben naar verwachting weinig aan het economische herstel dat is ingezet. Om hen weer aan het werk te krijgen, zijn hervormingen nodig op de arbeidsmarkt. De relatief hoge lonen, leeftijdsafhankelijke ontslagvergoedingen en pensioenkosten maken 50-plussers duurder. Ook hebben ouderen vaak allerlei ‘ontziemaatregelen’ in cao’s, die hen extra rechten of minder plichten geven.

Werkgevers zijn hierdoor terughoudend met het in dienst te nemen van oudere werklozen. Er wordt in Den Haag al beleid gevoerd hier verandering in te brengen, maar meer fundamentele herzieningen zijn noodzakelijk, aldus het CPB.

De onderzoekers denken dan aan ,,een werkloosheidsuitkering die daalt met de werkloosheidsduur, ontslagbescherming die minder afhangt van de lengte van het arbeidscontract en minder leeftijdsafhankelijke arrangementen in cao’s”.

Hoge langdurige werkloosheid
De hoge langdurige werkloosheid onder ouderen is een structureel probleem, staat in het rapport. Vóór de aanvang van de crisis was al sprake van een stijging. In de nasleep van deze ‘Grote Recessie’ kampt Nederland met 270.000 mensen die langer dan een jaar werkloos zijn. Dit is meer dan 3 procent van de beroepsbevolking. Daaronder bevinden zich opvallend veel ouderen. Die verliezen niet vaker hun baan, maar áls zij werkloos raken, is de kans op langdurige werkloosheid bijna dubbel zo groot als gemiddeld.