Momenteel zijn er verschillen in het aanbod van re-integratie instrumenten en maakt  het voor werkgevers een verschil of het een persoon betreft uit de doelgroep van de Participatiewet of uit de UWV doelgroep.  Harmonisatie van de beschikbare instrumenten is van belang voor het realiseren van de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord,  waarin is overeengekomen dat in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Door de harmonisatie ontstaat voor werkgevers meer duidelijkheid over het basispakket van ondersteunende instrumenten dat ingezet kan worden bij de invulling van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.  Het streven is dat de wijzigingen per 1 januari 2016 van kracht worden.

Naast het wetsvoorstel wordt het aanbod met betrekking tot de inzet van jobcoaches bij werkgevers geharmoniseerd. Hiervoor is geen wetswijziging nodig en vindt nog overleg plaats tussen UWV en gemeenten.