Veel gemeentelijke belastingen en woonlasten stijgen volgens de onderzoekers dit jaar ,,zeer beperkt”. De gemeentelijke woonlasten zoals ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing nemen voor een meerpersoonshuishouden in een koopwoning met gemiddeld met 4 euro (0,6 procent) toe tot 677 euro per jaar.

Het COELO, het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Groningse universiteit, onderzocht voor het jaarlijkse overzicht de tarieven van 38 grote gemeenten, waar in totaal 40 procent van de Nederlandse bevolking woont.