In het tweede kwartaal van dit jaar steeg het aantal openstaande vacatures met 6000 tot 284.000. Het aantal werklozen daalde tegelijkertijd juist met 11.000 naar 305.000.

Dat betekent dat bedrijven konden ‘kiezen’ uit honderd werklozen voor 93 vacatures. In het voorgaande kwartaal waren dat per honderd werklozen nog 88 vacatures. De werkloosheid over het tweede kwartaal komt uit op 3,3 procent.

Wie een baan zoekt heeft in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg de grootste keuze uit vacatures. In die laatste sector steeg het aantal openstaande vacatures het voorbije kwartaal bovendien het hardst. Ook in de bouw en horeca stijgt de vraag naar personeel. In de financiële dienstverlening gingen juist banen verloren, aldus het CBS.

Het aantal werkenden met een vast contract nam het afgelopen kwartaal ook toe. Op jaarbasis nam het aantal vaste werknemers met 193.000 toe tot 5,5 miljoen. Dat is nog wel minder dan in de jaren vóór de economische crisis. De jarenlange toename van het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, zoals zzp’ers en oproepkrachten, is in de eerste twee kwartalen gestagneerd.

Vakbond CNV, die fel ageert tegen de toename van flexwerk, noemt die laatste ontwikkeling een “lichtpuntje in barre flextijden”. De bond zou het liefst zien dat flexwerk over vijf jaar achterhaald is, maar zover is het volgens voorzitter Arend van Wijngaarden nog lang niet.