Als een persoon geen inkomen krijgt en minder dan 6000 euro spaargeld heeft, kan een uitkering worden aangevraagd. Soms wordt dan verzwegen dat iemand bijvoorbeeld een huis heeft in een ander land. Als de gemeente daarachter komt, kan de uitgekeerde bijstand worden ingevorderd en kan een boete van maximaal de volledig uitgekeerde bijstand worden opgelegd. Als deze boete en invordering hoger zijn dan de waarde van het buitenlandse bezit, kan er weer bijstand worden aangevraagd.

Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark is in opdracht van de Tweede Kamer bezig met het vinden van een oplossing hiervoor.