Het aandeel vrouwen in de AOW met een aanvullend pensioen is gestegen van 52 procent in 2001 naar 65 procent in 2017. Toch is er nog steeds een groot verschil met de mannelijke AOW’ers van wie 92 procent in 2017 een aanvullend pensioen ontving. Vrouwen kregen in dit laatste jaar waarover het CBS gegevens heeft, met 5400 euro bruto aanvullend pensioen ongeveer 43 procent van het doorsneebedrag van mannen.

Het verschil in de hoogte van het aanvullend pensioen is het grootst onder AOW’ers met een partner, al is deze kloof de afgelopen jaren wel kleiner geworden. Vrouwen die tegenwoordig de AOW instromen zijn niet alleen vaker werkzaam geweest, ook hadden ze een gemiddeld langere werkweek dan eerdere generaties waardoor ze meer pensioen hebben opgebouwd.

Wat betreft het totaal aantal AOW’ers zijn vrouwen al langer in de meerderheid. Dit aantal groeide van ruim 2 miljoen in 2001 naar bijna 3 miljoen in 2017. In dat laatste jaar ging het om bijna 1,4 miljoen mannen en een kleine 1,6 miljoen vrouwen.