Voor het eerste kwartaal van volgend jaar wordt gerekend op een groei van de werkgelegenheid met 4 procent. In het laatste kwartaal van dit jaar gingen werkgevers gemiddeld nog uit van 6 procent groei.

Bij de financiële sector zakte de zogeheten werkgelegenheidsverwachting van 8 procent naar 2 procent groei. Iets langer geleden, in het derde kwartaal, was de verwachting zelfs nog 16 procent. Volgens Manpower heeft het verminderde optimisme te maken met krapte op de arbeidsmarkt en onzekerheid over de effecten van de brexit op de sector.

Ondanks de grote daling is de financiële sector nog altijd positiever dan de landbouw, visserij en bosbouw. Dat is de enige bedrijfstak waar wordt gerekend op een krimp (van 2 procent) van de werkgelegenheid. De sterkste groei wordt verwacht in de mijnbouw- en energiesector. De verwachte plus van 13 procent heeft te maken met de aantrekkende economie.

Internationaal gezien zijn de verschillen in Europa niet groot. Oostenrijk en Italië verwachten een stabilisering van de werkgelegenheid, Duitsland rekent op een groei van 5 procent. De Verenigde Staten blijven echter zeer optimistisch met een verwachte groei van 19 procent.