De vergoeding wordt jaarlijks herzien naar aanleiding van de vaststelling van de wettelijk verplichte werkgeverspremies voor een werknemer die het wettelijk minimumloon verdient in de marktsector. De vergoeding wordt voor 2018 met een half procentpunt verhoogd naar 23,5%.