Staatssecretaris Tamara van Ark: ‘Werkgevers kunnen door de vereenvoudiging van de wet veel meer gaan samenwerken om banen te realiseren, tussen en binnen sectoren en tussen en binnen regio’s. Ik vertrouw erop dat alle werkgevers, en met name ook die in de overheidssector, hier volop gebruik van gaan maken. Uit mijn gesprekken met werkgevers hoor ik dat zij heel erg gemotiveerd zijn om tot een inclusieve arbeidsmarkt te komen.’

Van der Gaag: ‘Met een kopgroep van intrinsiek gemotiveerde werkgevers is er de afgelopen jaren een inclusieve beweging op de arbeidsmarkt ontstaan. De ervaringen die we daarbij hebben opgedaan, stellen we graag ook ten dienste aan overheidswerkgevers. Zoals de staatssecretaris terecht schrijft in haar brief, staat voorop dat we de doelstellingen van de banenafspraak halen en er in totaal 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking.’

52.000 extra banen

Jaarlijks houdt SZW bij hoeveel extra banen er sinds 2012 bij zijn gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook in het nieuwe systeem blijft de doelstelling om eind 2025 125.000 extra banen voor de doelgroep banenafspraak te realiseren. Uit de laatste meting tot en met 2018 blijkt dat er tot nu toe door het bedrijfsleven en de overheid 51.956 extra banen zijn gerealiseerd. Dit betekent dat de doelstelling voor 2018 ruim is gehaald. Dit is met name te danken aan de grote inzet van werkgevers uit de marktsector. De overheidssector realiseert ook steeds meer banen, maar heeft de streefaantallen het afgelopen jaar niet gehaald. Een extra inspanning is daarvoor nodig. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Van Ark hebben onlangs een bestuursakkoord gesloten met alle overheidssectoren om een krachtige impuls te geven aan het overheidsaandeel in de banenafspraak.

Van Ark: ‘Dat het aantal extra banen is gehaald is een compliment waard. Vooral aan de werkgevers in de marktsector. Het is teleurstellend dat de overheid ook in 2018 achter is gebleven. Daar is nog een aantal flinke stappen te zetten. Tegelijkertijd constateer ik dat de overheidswerkgevers zijn begonnen met een inhaalslag. Ik verwacht dat de nieuwe acties de overheid verder zullen helpen.’