Er worden vaker ten onrechte uitkeringen ontzegd dan ten onrechte toegekend. Bij 33 procent van de onderzochte gevallen is een arbeidsongeschiktheidsuitkering afgewezen hoewel de aanvrager wel recht had op de Wajong. De jongere belandt bij afwijzing in de bijstand. Hij kan in beroep gaan tegen de beslissing, maar dat is vaak te veel gevraagd.

Bij 9 procent van de beoordelingen werd ten onrechte wél een Wajonguitkering voor het leven toegekend. De afdeling intern kwaliteitsonderzoek van het UWV kwam tot deze bevindingen na bestudering van 150 beoordelingen uit 2016. De onderzoekers noemen hun bevindingen ,,zorgwekkend” en roepen het UWV-bestuur op tot actie.

Het UWV laat in een schriftelijke reactie weten dat ,,het goed is dat deze resultaten snel boven tafel kwamen, zodat we snel maatregelen konden treffen”.