De subsidie kan zowel worden aangevraagd door werkgevers- als werknemersorganisaties. In beginsel bedraagt de subsidie 50 procent van de subsidiabele kosten. Bij de combinatie van de drie genoemde thema’s zal het maximale subsidiepercentage echter op 80 % liggen.

Het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk is vorig jaar gestart en heeft als doel bij te dragen aan een betere naleving van de regels. Door middel van het versterken van het eigen initiatief van branches en bedrijven streeft het programma na dat de genoemde thema’s na afloop van het programma op de agenda van partijen zullen blijven staan.