Doordat deze ouderen nu moeten blijven solliciteren met weinig kans op succes raken ze alleen maar ontmoedigd, zo is de gedachte. Als vrijwilligerswerk wordt erkend als echt werk zouden ze de mogelijkheid krijgen om toch een steentje bij te dragen aan de maatschappij, met behoud van uitkering.

De deelnemers van de DenkTank merken op dat dit idee ook kan leiden tot een besparing van zorgkosten omdat vrijwilligerswerk volgens onderzoek stressverlagend zou werken.

In het rapport van de stichting staan nog meer ideeën om iedereen in Nederland meer perspectief op werk te bieden. Zo zou aan nieuwkomers in asielzoekerscentra intern opleidingen aangeboden moeten worden voor beroepen waar veel vraag naar is. Dan hoeven ze na het verkrijgen van een verblijfsvergunning niet direct de bijstand in te gaan. Ook helpt dit om tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Voor het vergroten van de kansen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben de jonge wetenschappers ook wat bedacht. Campagnes en maatregelen daarover zijn nu nog erg gericht op werkgevers. Beter zou zijn om het koopgedrag van consumenten tot doelwit te maken. Consumenten zouden bewust moeten gaan kiezen voor producten en diensten van bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben. Dat is eigenlijk dus hetzelfde als met duurzame producten is gebeurd, aldus de DenkTank.