De RSD Liemers heef in deze periode 24 uitkeringen stopgezet. 11 mensen moeten samen meer dan € 340.000 terugbetalen. Daarmee is het bedrag dat in 2018 wordt teruggevorderd, ruim 5 keer zo hoog dan in heel 2017.

Beslag leggen op inkomen

Wendy Vermeulen, teamleider bij RSD De Liemers, in de Gelderlander: “Wij proberen het geld terug te krijgen door beslag te leggen op inkomen. Dat doen we in eerste instantie zelf, pas als dat echt niet lukt kunnen we bijvoorbeeld een deurwaarder inschakelen.”

Huisbezoek

Bij ‘een redelijk vermoeden van fraude’ kunnen rechercheurs van de sociale dienst voor hun onderzoek op huisbezoek gaan. “Wij gaan hier zeer zorgvuldig mee om, omdat huisbezoek een zeer ingrijpend middel is met een behoorlijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer”, zegt Vermeulen.

Bij weigering van een huisbezoek zet de Liemerse sociale dienst geen zwaardere middelen in zoals camera’s.