In onze reactie komen de volgende punten aan de orde:

  • Kader onderzoek 10 lid 3 Participatiewet
  • Artikel 10 lid 4 en 5 Participatiewet: welke gemeente is verantwoordelijk?
  • Aanvraagmogelijkheid werknemer loonkostensubsidie 10d lid 2 Participatiewet
  • Modelverordening en bestuurlijke afspraken
  • Artikel 41 lid 4 Participatiewet is niet praktisch uitvoerbaar