Moti wil de komende vier jaar het aantal Rotterdammers in de bijstand laten dalen van 37.700 naar 30.000. Hij wil dat bereiken door meer maatwerk en een persoonlijke aanpak te bieden. Die aanpak richt zich behalve op zestigplussers ook op mensen die langer dan vijf jaar in de bijstand zitten en kwetsbare jongeren. Rotterdam trekt er 9 miljoen euro voor uit.

,,Rotterdammers voor wie werk geen haalbaar perspectief lijkt, hoeven niet langer een verplicht aantal sollicitatiebrieven te versturen of onnodige trajecten te volgen”, schrijft Moti. De gemeente kijkt wel of deze groep op een andere manier nog iets kan doen voor Rotterdam, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Bijstandsgerechtigden die kansrijk zijn op de arbeidsmarkt worden in de nieuwe aanpak vooral digitaal benaderd.