De Belastingdienst zette de toeslagen in 2014 stop, wegens mogelijk misbruik. De toeslagen over dat hele jaar moesten worden terugbetaald, omdat niet alle opvangkosten waren betaald. Destijds al concludeerde de ombudsman dat dat was besloten zonder de zaken goed te onderzoeken.

De Raad van State stelde in april dat het gezin in geldnood was gekomen door dat stopzetten en daardoor de opvang voor september tot december niet meer kon betalen. Het gezin zou die opvangkosten gewoon betaald hebben als die toeslag niet was stopgezet, vond de Raad van State, die ook stelde dat het nog niet uitbetaalde deel alsnog naar dat gezin moet gaan.

Die uitspraak is de reden voor de ombudsman om staatssecretaris Snel (Financiën) te vragen om een behoorlijke oplossing voor alle gedupeerde gezinnen.

In de Kamer werden vorige week vragen gesteld over de gang van zaken bij de Belastingdienst. Aanleiding waren berichten dat de dienst gegevens over de tweede nationaliteit van mensen gebruikt bij het opsporen van fraude. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) benadrukte toen dat er al een breder onderzoek gepland staat naar de Belastingdienst, en dat de commissie die dat gaat uitvoeren ook deze berichten zal meenemen.

Snel komt “zeer binnenkort” met meer informatie over de commissie.