Zo’n 26 procent van de ondernemers ervaart momenteel productieproblemen door een tekort aan personeel, terwijl aan de andere kant nog altijd ca. 1,1 miljoen mensen (meer) willen werken, maar langs de kant staan. Eén van de oorzaken van dit ‘dubbele gezicht’ van de arbeidsmarkt is dat (meer) werken vaak financieel niet of nauwelijks loont met een marginale wig van 50% of vaak nog hoger.

Overal in het land dezelfde dienstverlening

Ook moeten arbeidsmarktinstrumenten en werkgeversdienstverlening volgens de organisaties landelijk worden geuniformeerd en geharmoniseerd. Het wordt bijvoorbeeld werkgevers met werknemers afkomstig uit verschillende woonplaatsen nu te lastig gemaakt. De ondernemersorganisaties vinden daarbij dat gemeenten mensen in de bijstand niet moeten vrijstellen van de sollicitatieplicht, maar juist extra moeten inzetten op begeleiding en opleiding. Bijvoorbeeld door het aanbieden van werkstages en het on the job bij- of omscholen.

Het zou de arbeidsmarkt volgens de organisaties ook helpen als met name vrouwen worden gestimuleerd om, waar dat kan, meer uren te gaan werken. De ondernemersorganisaties zijn daarom positief dat het kabinet hiernaar een onderzoek (IBO) start.

Zonder het mkb uit van de quotumboete!

Het bedrijfsleven ligt verder goed op koers met de Banenafspraak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Met de nieuwe plannen van het kabinet dreigt nu alleen de situatie te ontstaan dat ondernemers een boete krijgen opgelegd als de overheid niet presteert. Die absurde situatie wordt realiteit nu de taakstellingen van overheid en bedrijfsleven worden samengevoegd. Een nieuwe quotumboete betekent bovendien een onverwachte en onterechte lastenverzwaring voor het mkb, dat eerder altijd was uitgezonderd van de quotumheffing.

Tijdelijk werk onterecht duurder

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn teleurgesteld dat veel sectoren met pieken in de productie of met seizoenswerk onnodig hard worden geraakt door de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Voor bijvoorbeeld horeca, toerisme, detailhandel, groenvoorziening en land- en tuinbouw wordt tijdelijk werk al gauw 5 procent duurder. Bepaald werk laat zich niet in een vast contract persen en zo worden ondernemers onnodig gestraft. Zeker in het licht van de WAB is het zaak dat mkb-werkgevers snel worden ontlast bij de loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Werk in de toekomst

De nieuw commissie ‘Regulering van Werk’ zal zich moeten buigen over de vraag hoe we in een steeds sneller veranderende wereld toch zekerheden kunnen blijven garanderen voor werkenden, vinden de ondernemersorganisaties. Of je nu zzp’er of werknemer bent. Werkzekerheid kan niet alleen worden ontleend aan de juridische contractvorm, maar ligt vooral ook in de juiste competenties en in lagere drempels om mensen aan te nemen.