Het Nibud voorziet in de toekomst een groeiende groep gepensioneerden die moeite heeft met rondkomen. Het instituut wijst erop dat het voor de consument moeilijk is om vooruit te kijken en geld voor later apart te zetten. Verder blijkt volgens de instantie uit diverse onderzoeken dat veel mensen niet uit zichzelf actief aan de slag gaan met hun financiële situatie na pensionering.

Op dit moment komt een derde van de gepensioneerden moeilijk rond, aldus het Nibud. Van de voormalig zelfstandigen komt 44 procent moeilijk rond. Bij mensen die een scheiding achter de rug hebben, ligt dit percentage nog hoger. Het Nibud maakt zich verder zorgen over gepensioneerden die zorg nodig hebben. Met name de lage inkomens hebben weinig ruimte om zorguitgaven te betalen.

Verder denkt het Nibud dat het verstandig is als iedere Nederlander om de vijf jaar inzicht en toelichting krijgt in zijn inkomsten en uitgaven na pensionering. Het pensioenadvies zou door werkgevers, pensioenfondsen en organisaties voor zelfstandigen, zoals de Kamer van Koophandel, mogelijk kunnen worden gemaakt.