Volgens het planbureau hebben mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond een kwart minder te besteden dan mensen zonder migratieachtergrond. Deze mensen hebben minder vaak betaald werk en verdienen minder per uur als ze wel werk hebben. Dat komt deels doordat ze gemiddeld lager opgeleid zijn.

Het CPB zegt dat de overheid dit kan veranderen door in te zetten op het verhogen van het opleidingsniveau en het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt van mensen met een migratieachtergrond.