In een rapport van de SER dat vandaag wordt gepubliceerd staat dat van de statushouders die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen slechts 25% inmiddels betaald werk heeft. Zo’n 67% van de statushouders ontvangt echter een bijstandsuitkering, terwijl zij wel in Nederland mogen werken en/ of een opleiding kunnen volgen.

Taalproblemen en het niet hebben van het juiste diploma vormen bijvoorbeeld belemmeringen bij het vinden van betaald werk. Er zijn op decentraal niveau grote verschillen in de ondersteuning van deze groep van onze beroepsbevolking. De SER-voorzitter stelt dat alleen door een op maat gesneden ondersteuning en langdurige begeleiding kan worden bereikt dat grote groepen statushouders aansluiting met de arbeidsmarkt zullen vinden.