Het gaat om ouderen die geen recht meer hebben op WW of WGA (deels arbeidsonschikt) en nog moeten wachten op hun AOW. Oorspronkelijk zou de IOW op 1 januari 2020 worden beëindigd. De verlenging tot 1 januari 2024 werd al afgesproken in het regeerakkoord van de coalitiepartijen.

De IOW is maximaal 70 procent van het minimumloon voor werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden. Het kabinet wil deze groep tegemoet blijven komen met dit tijdelijk vangnet. Zo hoeven ze geen aanspraak te maken op de bijstand waarbij ze eerst hun vermogen of dat van hun partner moeten ‘opeten’.