Tegelijk wordt volgend jaar de kwaliteit van de kinderopvang verbeterd. De maximum-uurprijzen voor de dagopvang die de overheid vergoedt, gaan daardoor omhoog van 7,45 euro per uur naar 8,02 euro per uur. Om de ouders hiervoor te vergoeden is vorig jaar al geld gereserveerd.

De hogere kinderopvangtoeslag zorgt ervoor dat ouders met een inkomen van circa anderhalf maal modaal (50.000 euro per jaar) en met één kind op de dagopvang straks ruim 80 procent van de maximum-uurprijs vergoed krijgen, in plaats van de huidige 77 procent. Ouders met 23.000 euro per jaar krijgen in plaats van de huidige 94 procent straks 96 procent van de maximum-uurprijs vergoed voor het eerste kind op de dagopvang. Werken wordt voor deze groep laagbetaalden daardoor nog lonender dan een bijstandsuitkering.