Het kabinet wil de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) verlengen tot 1 januari 2024 en de leeftijdsgrens vaststellen op 60 jaar en 4 maanden.

De IOW biedt na afloop van een WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering inkomensondersteuning op sociaal-minimumniveau tot de AOW leeftijd. De IOW is tijdelijk. Tot en met 2019 komen mensen die bij instroom in de WW 60 jaar of ouder zijn, na afloop van hun WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering) in aanmerking voor de IOW.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het wijzigingsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 22 april 2019.