In totaal 837.000 pensioengerechtigden en nog eens 927.000 actieve deelnemers mogen op basis van de zogeheten beleidsdekkingsgraad van hun fonds rekenen op verhoging van hun pensioen. Een jaar geleden ging het nog om 154.000 pensioengerechtigden en 430.000 actieve deelnemers.

De beleidsdekkingsgraad is een graadmeter die aangeeft in hoeverre een fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. Voor het verhogen van de pensioenen moet die boven de 110 procent liggen.

Gemiddeld ligt de graadmeter nu echter op 106,5 procent. Exact 54 fondsen, met 3,5 miljoen actieve en 1,9 miljoen pensioengerechtigde deelnemers, voldoen nog niet aan het minimum van circa 104 procent. Voor die fondsen is de kans dat er ergens komende jaren gekort moet gaan worden dus nog altijd aanwezig.