In het eindrapport van de Nationale Denk Tank staan tien oplossingen die de huidige arbeidsmarkt voorbereiden op de toekomst en ervoor zorgen dat mensen perspectief op werk krijgen en behouden. De oplossingen variëren van klein en praktisch tot aan grootse herzieningen voor de lange termijn

De Nationale Denk Tank stelt zich als doel dat het Nederland van morgen een inclusieve arbeidsmarkt heeft waaraan iedereen kan meedoen. De hoofdvraag daarbij is: hoe bieden we in 2025 iedereen in Nederland perspectief op werk? Dat was dan ook het thema van de Nationale Denk Tank 2017. Werk biedt niet alleen een inkomen, maar ook sociale erkenning en een tijdsbesteding met structuur.

Aanbevelingen

Met de tien uitgewerkte oplossingen wil de Nationale Denk Tank 2017 laten zien op welke manieren we in 2025 iedereen in Nederland meer perspectief op werk kunnen bieden. Daarnaast moet er volgens de Nationale Denk Tank 2017 gekeken worden naar inclusieve technologie, de obstakels voor het MKB, een positiever taalsysteem voor nieuwkomers, en het consumentvriendelijk maken van inclusiviteit.

Meer informatie

Rapport Iedereen perspectief op werk (Nationale Denktenk, december 2017)