De gedachte achter de Bbz2004 is dat ondernemers na een tijdelijke financiële ondersteuning middels deze bijstandsvorm hun bedrijf zonder financiële overheidshulp weer kunnen voortzetten. Gezien deze doelstelling zal de aparte regeling voor ondernemers van 55 jaar en ouder die hun niet-levensvatbare bedrijf alsdan tot hun pensioen kunnen voortzetten, geleidelijk worden afgebouwd. Vanaf 1 januari zal het tot slot voor ondernemers niet meer mogelijk zijn om met terugwerkende kracht bijstand aan te vragen. De algemene maatregel van bestuur van Van Ark zal voor advies aan de Raad van State worden gestuurd.