Het personeel in de branche, waaronder ook de productie van straatstenen en dakpannen valt, krijgt op 1 januari 2,75 procent loonsverhoging. In oktober volgend jaar volgt nog eens 0,75 procent en een eenmalig bedrag van 150 euro.

Omdat de gemiddelde leeftijd hoog is en de arbeidsomstandigheden zwaar zijn, zijn er ook afspraken gemaakt over maatregelen waardoor oudere werknemers op gezonde wijze hun pensioen kunnen halen.

De nieuwe cao, die nog door de leden van vakbonden FNV en CNV moet worden goedgekeurd, gaat met terugwerkende kracht in op 1 oktober en heeft een looptijd van achttien maanden. Er werken zo’n 2500 mensen in de keramische industrie.