Voor gemeenten en andere overheidswerkgevers (verenigd in het VSO) betekent dit dat zij gemakkelijker en meer garantiebanen kunnen realiseren. Gemeenten nemen zelf mensen uit de doelgroep in dienst maar gebruiken daarnaast bewust veel diensten die door mensen uit de doelgroep worden uitgevoerd. Tot nu toe kon dit alleen via een bewerkelijke methode meetellen voor het quotum arbeidsbeperkten.

Belang

De VNG heeft samen met andere partners uit het VSO knelpunten uit de praktijk voorgedragen aan het ministerie. Het standpunt was dat huidige regelgeving en invoeren van het quotum averechts zou werken waardoor markt en overheid elkaar in de weg zitten. Dit offensief biedt ruimte om met de markt samen meer banen te creëren. Ook leidt het tot minder administratieve werkdruk.

De kern van het offensief

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatsseceratris Tamara van Ark wat het offensief inhoudt:

  • Het bestaande instrument loonkostensubsidie wordt verbeterd en vereenvoudigd
  • Werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor deeltijders
  • De matching tussen werkgevers en werknemers krijgt een extra impuls
  • De regels rond de banenafspraak en quotum moeten eenvoudiger worden
  • De Wajongregels worden logischer en stimuleren mensen om te gaan studeren of meer te werken
  • Beschut werk krijgt een extra impuls

Aan de slag

Staatssecretaris van Ark geeft in haar brief aan dat het doel, meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen, breed gedeeld wordt. De andere kant van het verhaal is dat nog steeds ruim de helft van de mensen uit de doelgroep banenafspraak nog niet aan het werk is.

De komende periode gaan alle betrokken partijen het offensief verder uitwerken.