Goedkeuring zou betekenen dat een arbeidsmigrant die in een ander EU-land na minstens een maand werken onvrijwillig werkloos wordt, zijn of haar WW zes maanden mag meenemen naar eigen land als er voldoende arbeidsverleden is opgebouwd. In de huidige regeling is dat na één dag werken met recht op drie maanden WW-export.

Bezwaren

Er was eigenlijk al een akkoord over bereikt tussen het parlement en de lidstaten, maar door bezwaren van Nederland en een aantal andere landen verdween de meerderheid. Enkele Oost-Europese landen trokken hun steun in omdat het pakket ze zou verplichten strenger te controleren op fraude.

Nieuwe behandeling 

Leiders van de politieke groepen in het Europees Parlement hebben besloten het pakket om de socialezekerheidsstelsels in de EU beter op elkaar af te stemmen voorlopig niet op de agenda te zetten. Daardoor wordt het dossier op zijn vroegst in juli opnieuw behandeld.